Kommuner

Som kommun har du en central roll i besöksnäringen men vad kan, vill och får en kommun göra? Därtill kommer alla de delarna som är av infrastrukturell karaktär som leder, stigar, kartor, bänkar och bord – kostnader som behöver “fördelas” på flera parter.

Vi har nätverk, workshops, föreläsningar mm för era lokala aktörer och i kontaktar er gärna och berättar om hur vi arbetar.